404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found. Nano- RT nano - Bfi Jaha Solar 404 Not Found.

Nano- RT nano

Nano- RT nano

Sürtünmeyi, pası, isi azaltarak yakıt ve araba parçası değişimini azaltan RT nano-seramik kaplamadır.

RT , aşınma, kopma, aşırı sıcaklık ve tabi ki enerji kaybı gibi mekanik sistemlerde yüzeydeki sürtünmelerin negatif etkilerini karşılayan bir yüzey uygulaması çözümüdür.

Motor silindirleri, dişli kutuları, makine yatakları (katlanma hareketleri) olan mekanik sistemlerin olduğu hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz. Ana uygulama mekanizması motor yağı aracılığı ile çalışır.  RT ürünü yağ ile karışıktır ve metalin metale sürtüp sıcaklık oluşturduğu yerlerde normal çalışma sırasında devreye girer.

Bu yerlerde, ürün temasta olan her iki yüzeyde de  etkileşime girerek bir Nano silikat (seramik) bileşimi oluşturur. Böylece, metal-metal sürtünmesi seramik-seramik sürtünmesi ile yer değiştirmiş olur.  Reaksiyon süresi uygulanan alana göre değişmektedir. Reaksiyon gösterdikten sonra, yağ değiştirilebilir, yüzey uygulaması bir – dört yıl arasında kalmaya devam eder.

Yüzeyler arasında düşük sürtünmenin etkileri:

  • Operasyon sıcaklığını düşürür;
  • Parçaların aşınmasını azaltır, bu da daha az bakım ve temizleme gerektirir;
  • sürtünme kaybından dolayı daha az enerji tüketimi, böylelikle %8 – 15 yakıt tasarrufu.
  • sürtünmenin azaltılmasının doğrudan sonucu olarak- motor pürüzsüz ve kolay ateşlenir, bunun etkisi olarak zamanla aşınma ve dumanı da büyük ölçüde azaltır.
  • Metaller arası sürtünmeden dolayı çıkan mekanik sesi azaltır.
  • aşınmadan dolayı zarar görmüş yüzeye pürüzsüz nanometrik bir filtre ile kaplama sağlar.
  • Motor ömrünü uzatır, bunun yanında tamir masrafı ya da bütün sistemin tamamen çalışmaması gibi durumları engeller

Ürün normal çalışma esnasında uygulandığı için, verim zamanında kayıp olmaz

Bunlar pratik olarak her uygulamada elde edilecek genel avantajlardır. Uygulandığı alana göre özel avantajları da vardır.

Kataloğ’u indirmek için tıklayınız…

404 Not Found.
404 Not Found.