404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found. PV Tesisleri - Bfi Jaha Solar 404 Not Found.

PV Tesisleri

Bu tür kurulumlar için, elektrik üretim sisteminin sahibi, ürettikleri tüm gücü satmaktadır (“toplam satış” olarak bilinir). Bu seçenek için, tüketim bağlantısı dışında ağa ayrı bir bağlantı kurulmalıdır. Bu aynı zamanda bir idari beyanname gerektirir.


BFİ & Jaha Solar, her tür tüketiciye ve kapasiteye – küçük hane halkı tüketicilerinden büyük endüstriyel olanlara kadar – anahtar teslimi sistemler sunar

“Toplam satış” seçeneği için iki unsur (PV Tesisi’nin tüketimi ve çıktı enerjisi) tamamen bağımsızdır.

404 Not Found.
404 Not Found.