Image


Sera Çatısı

Yalovo Sera Çatısı; Vatandaşımızın İsteği ve İhitiyacı Olan 150 kW Güneş Enerjisi Sistemini Serasının Aydınlatma, Su Pompası, Kullanımını Gerçekleştirildi.