Image

On Grid (Şebekeye Bağlı) Sistem

Bu tür kurulumlar için, elektrik üretim sisteminin sahibi, ürettikleri tüm gücü satmaktadır (“toplam satış” olarak bilinir). Bu seçenek için, tüketim bağlantısı dışında ağa ayrı bir bağlantı kurulmalıdır. Bu aynı zamanda bir idari beyanname gerektirir.